CONTACT

Ина Добрева

Любовта и човешките взаимоотношения са обмяна на енергия. Също като електричеството.