GIRL POWER – TENDER POWER

Предмети от парадоксално противоположната природа на жената в днешната ситуация на неолиберализъм.