TRUTH

Ина Добрева

Истината като относително понятие в контекста на човешките отношения.