ЗА КОГО БИЕ КАМБАНАТА?

Ина Добрева

„За кого бие камбаната?” е моят първи самостоятелен проект, който беше част от програмата на „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата”.

Каква е днес съдбата на добре познатия от миналото сапун Камбана?

През 2012 г. един конкретен сапун в един конкретен момент превърна аромата и чувството на близост в спомен за цял живот. Това неусетно се превърна в начало на търсенето на истината за смисловите измерения, към които един обикновен предмет от бита, какъвто е сапунът, може да препраща, разпенвайки човешкото съзнание.

Пътуването във времето и пространството по естествен начин ме доведе до българския сапун „Камбана”, фокус на изложбата „За кого бие камбаната?”. Той пренася в миналото и в спомените и затвърждава усещането, че „Сапунът има душа”.

Проследих историческия път на сапун „Камбана” от неговото създаване в началото на 20-ти век, до съдбата му днес. Проектът се стреми да преоткрие един уж добре познат обект, като преосмисли качествата и ролята му в контекста на нашето съвремие.

Вълнуват ме промените в днешното възприятие за значимост. Темите за паметта, изчистването, бъдещето и тяхната амбивалентна природа силно я вълнуват, пораждат противоречия и въпроси. Можем ли да забравим това, което е било и искаме ли изобщо? Търсим уют и пристан в миналото или по-скоро не можем да се отървем от лепкавата му сянка? Накъде води посоката, която избираме да поемем?